We use cookies to enable functions on our site and to improve your shopping experience. By continuing browsing the website, you accept our use of cookies. For more information on our cookies and how you can reject them, please visit our Privacy Policy page.

Welcome you're in
United States
X

Language & Shipping

Please select the country where your order will be shipped to. This will give you the correct pricing, delivery times and shipping costs for your destination. All order are dispatched from Sweden.

Language
Shipping

Leverantörer och produktion

Leverantörer och produktion

Vi har alltid varit extremt noggranna i valet av producenter och produktionssätt. Miljömässig hållbarhet och etiskt goda förhållanden.

Vi har medvetet valt att ha ett fåtal leverantörer och producenter för att säkerställa att vi kan ha kontroll och känna oss säkra på att de arbetar på ett sätt som känns bra för oss. Vi vill ha långsiktiga, nära och goda relationer och de flesta har vi samarbetat med i många år. I dag tillverkas alla Houdiniprodukter i Europa. Detta gör att vi har god kontroll över att våra producenter arbetar enligt de höga krav vi ställer när det gäller hållbarhetsarbete och mänskliga rättigheter. En övervägande del av våra produkter är tillverkade av återvunna eller förnyelsebara fibrer och de flesta är återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara. Målet är högt - vi vill ha helt cirkulära produktionscykler.

Vi utesluter inte att i framtiden producera i andra delar av världen och kommer då självklart ställa samma höga krav på miljö, arbetarvillkor och kvalitet där som vi alltid gör. För oss är det viktigt med långsiktiga affärsrelationer. Vi vill att det ska finnas en ömsesidig förståelse och ett gemensamt intresse av att arbeta med hög kvalitet, funktion och miljöfrågor. Vi besöker våra leverantörer regelbundet, 2-5 gånger per år. Vi har arbetat med de flesta av våra partner i många år och vi vet att de arbetar enligt gällande regler och lagar, samt att de lever upp till våra höga krav. Många av våra leverantörer och producenter arbetar själva med miljöfrågor och tillsammans med dem kan vi på Houdini vara med och påverka framtidens produkter och produktionsmetoder.

Våra producenter:
Spectre, Lettland, www.spectre.dk/
LTP, Litauen, www.l-t-p.com/
SG Balticum A/S, Estland, http://www.sg.ee/
Marbäck, Sverige, www.marbacktricot.se
Thermo, Polen
Nurme, Estland
J Caetano, Portugal, www.jcaetano.net/
Sätila, Sverige, www.satila.com/
WASA, Sverige, www.wasasweden.com/
Grown, Portugal

Våra tygleverantörer;
Teijin, Japan, www.teijin.com
Polartec, USA, www.polartec.com
Pontetorto, Italien, www.pontetorto.it/en
Laka, Taiwan, www.lakatex.com/
Eurojersey, , www.sensitivefabrics.it/
Primaloft, USA, www.primaloft.com/
Raco, Taiwan, www.racotextile.com/
Marbäck, Sverige, www.marbacktricot.se